Anten chảo parapol - Đầu thu kỹ thuật số - Truyền hình cáp - Truyền hình vệ tinh - Tổng đài điện thoại
Sản phẩm » Đầu thu KTS vệ tinh
Bo thu Astro Malaysia

Bộ thu Astro Malaysia

Mã sản phẩm: Astro Malaysia

Yêu cầu báo giá

Thông tin chi tiết về sản phẩm:

Bộ thu truyền hình Astro Malaysia

Thu được các kênh truyền hình của Malaysia và một số nước trong khu vực.

http://www.lyngsat.com/packages/astro.html

Xuất sứ: Malaysia

Programme loading via automatic scanning installation

- Favorite mode.

- Subtitles.

- Programme parental lock with PIN code.

- Volume control

- IF input short circuit protection.

- Receiver compatible with Astro services

- Astro Electronic Programme Guide.

- Pay-Per-View services.

- Menu controlled operation using On Screen Display .

- Menu controlled installation using On Screen Display

- Modulator channel adjustable via Menu.

- MPEG2,input 950-2150 MHz,input -20 to -70 dBm

- Max 500mA,Control 22kHz,0,65V

- Input/output IEC female/IEC male

- modulator 470 to 862 MHz

- output channel 21-69,Preset chanel 39.

- Signal PAL G,Sound 5,5 MHz

- Suply voltage 95-250V AC, 50-6- Hz

- Power Max24

 

Đặt hàng sản phẩm này:

Số lượng
Sản phẩm cùng nhóm: